Varnost osebnih podatkov

1. SPLOŠNO

TOP Records d.o.o., Zechnerjeva ulica 16, 2250 Ptuj, Slovenija s splošnimi pogoji za uporabo spletnega mesta klapaskala.com določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje spletnega mesta.

TOP Records d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s pomočjo obrazcev na spletnem mestu, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

TOP Records d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, ki niso v povezavi z našo družbo. Prav tako ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica sporočanja napačnih podatkov ob prijavi na spletnem mestu klapaskala.com.

Z vpisom osebnih podatkov v spletnem mestu klapaskala.com:

dovoljujem TOP Recordsu, da na podlagi predloženih osebnih podatkov vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje moje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov ter druge podatke o meni kot uporabniku spletnega mesta klapaskala.com, na način in v namene, opisane v nadaljevanju;

izjavljam, da sem seznanjen, da lahko kadar koli zahtevam, da TOP Records d.o.o. preneha uporabljati moje osebne podatke za neposredno trženje in pošiljati informacijska gradiva.

Z vpisom osebnih podatkov v spletno mesto klapaskala.com se uporabnik strinja z objavljenimi splošnimi pogoji. O morebitnih spremembah teh splošnih pogojev vas bomo sproti obveščali na našem spletnem mestu.

2. VAROVANJE PODATKOV

V TOP Recordsu se zavezujemo varovati vse predložene osebne podatke fizičnih oseb skladno z veljavno zakonodajo. Da bi skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbiramo.

Vse osebne podatke uporabljamo in hranimo skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Zbranih informacij ne bomo razkrivali tretjim osebam z izjemo z zakonom pristojnim organom na njihovo pisno zahtevo in pri izvedbi nagradnih iger in ostalih marketinških aktivnosti z zunanjimi izvajalci. V teh primerih moramo vaše podatke posredovati tretjim osebam in vam dajemo zagotovilo, da bodo uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili podatki posredovani. Zbrane osebne podatke bomo hranili zakonsko določen čas.

Uporabnik spletnega mesta ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@klapaskala.com. V primeru prejemanja novic in pošte na svoj naslov lahko odjavo opravite tudi tako, da kliknete na funkcijo odjave, ki je na dnu naše pošte. TOP Records d.o.o. bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

3. NAMEN ZBIRANJA IN HRANJENJA PODATKOV

Nameni zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so statistična obdelava, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, obveščanja o aktivnostih, ponudbi in nagradnih igrah, katerih organizator je TOP Records d.o.o. ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju s TOP Recordsom. Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju osebnih podatkov oz. na podlagi pisnega preklica uporabnika sple